Impacto Yaklaşım

Impacto Yaklaşım

Açıkhava, reklamverenler tarafından yaptırılan reklam izleme araştırmalarına sınırlı kapsamda dahil ediliyor. Ströer Kentvizyon, açıkhava mecrasının marka ve kampanyalara etkisini ortaya koymak amacıyla tasarladığı açıkhava etki araştırması Impacto’yu, bağımsız araştırma şirketi GfK Türkiye’nin uzman rehberliğinde ve denetiminde hayata geçirdi.

Impacto, kentsel hareketliliğin dinamiklerine ışık tutmak, mobil kişilerin açıkhava mecrasına bakışını ve algısını anlamak ve diğer mecralarla birlikte açıkhavanın reklam kampanyalarına olan etki ve katkısını ölçmek için 2013 - 2015 yılları arasında aralıksız süren bir reklam takip araştırmasıdır.

Araştırma; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerini kapsamaktadır. Impacto’ya dahil edilen her bir kampanya bitimini takiben 15-50 yaş grubu, ABC sosyo-ekonomik statüye sahip ve haftada en az 3 gün dışarıda vakit geçiren 150 kişi ile bilgisayar destekli yüzyüze anket yöntemi (CAPI) kullanılarak test edildi. Demografik dağılımlarda ise şehirlerin temsiliyeti esas alındı.

Gıdadan bilgi teknolojilerine kadar açıkhavada reklam yatırımı yapan tüm kategorilerin kapsanmasına özen gösterildi. Amaç, bütünsel sonuçların yanı sıra kategori bazlı kampanyaların değerlendirmesini sağlamak ve açıkhavanın her kategorideki etkisini ayrıştırmaktır.

impacto-img.png

Kampanyalar, farklı kampanya türleri, farklı kreatif tasarımlar, farklı mecra ve açıkhava kullanımları ve ağırlıkları gibi birçok öğe dikkate alınarak seçilmiş ve geniş bir veri haznesi oluşturulmuştur.

Impacto’da toplanan bilgiler ile farklı analizler yapılmakta ve bulgular sektör ile paylaşılmaktadır. 

İki yılda elde edilen örneklem ile GfK'nın gerçekleştirdiği bir modelleme ile reklamverenlere yatırımlarının geri dönüşü ile ilgili sunumlar yapılmaktadır. Araştırmanın uzun vadede, ajanslara ve reklamverenlere fayda sağlayacak bir optimizasyon aracına dönüşebilmesi için çalışmalar sürmektedir.

Impacto sonuçlarının alıntı yapılarak kullanılması durumunda kaynak gösterilmesi zorunludur.