Açıkhava Etkisi

Açıkhava Etkisi

Impacto kapsamında incelenen konulardan biri de açıkhava mecrasının reklam kampanyalarına ve markalara olan etkisi.

Araştırma için görüşülen kişilere reklam kampanyaları logosuz olarak gösterildiğinde ve hangi mecradan hatırladıkları sorulduğunda kampanyayı hatırlayan her 10 kişiden 8’inin açıkhavadan hatırladığı ortaya çıktı. Kampanyaların en çok hatırlandığı TV’yi (%88) takiben açıkhava, %77 ile diğer mecraların büyük bir farkla önüne geçiyor (internet & sosyal medya %31, radyo %21, gazete %31 ve dergi %19).

Açıkhava mecrasının, marka ve reklam bilinirliğine etkisi ise Impacto’nun çarpıcı bulgularından biri olarak ortaya çıkıyor.Yardımsız marka bilinirliği kampanyaları açıkhavadan hatırlayanlar bazında %65 iken diğer mecralarda hatırlayanlar bazında %60'da kalmaktadır. Yardımsız reklam bilinirliği ise kampanyayı açıkhavadan hatırlayanlar içinde %25'ten %29'a yükselmektedir. 

Açıkhavaya ait sık kullanılan poster formatlarının ayrı ayrı marka ve reklam bilinirliğine katkıları incelendiğinde büyük formatların küçük formatlara göre daha fazla ön planda olduğu görülüyor.

Impacto Açıkhava Etki Araştırması’nda test edilen 81 reklam kampanyası bazında katılımcılara; beğeni, farkılılaşma, bilgilendirme, ikna edicilik ve ağızdan ağıza pazarlama başlıkları altında 15 ifadeye katılım dereceleri soruldu. Kampanyayı açıkhavada görenlerle açıkhavada görmeyenlerin ifadelere katılımları karşılaştırıldığında, kampanyayı açıkhavada görenlerin ifadelere daha yüksek oranlarda pozitif katıldığı görülüyor.

Kampanyaları açıkhavada görenlerin kampanya hakkında çevresi ile konuşma oranı %66 iken kampanyayı açıkhavada görmeyenlerin oranı %49’da kalıyor.

Kampanyayı “inandırıcı bulma”, “ikna edici bulma”, “reklamı gördükten sonra ürün ve marka hakkında araştırma isteği uyandırma” ve “deneme/satın alma isteği uyandırma” ifadelerinin ortalama %57 olan katılım skoru, kampanyayı açıkhavada görenler bazında %70’e yükseliyor.

Impacto ile markaların genel bilinirlikleri, markalar hakkında ne kadar bilgi sahibi olunduğu ve markaların satın alınma ve kullanılma oranları da sorgulanıyor. Bu bilgiler bir piramit şeklinde örgütlenerek markanın genel bilinirliğinden en sık kullanıldığı duruma kadar tüm basamaklarda mecraların katkısı tek tek analiz ediliyor.

Toplam 81 kampanyayı açıkhavadan görenler ve TV’den görenler bazında hazırlanan marka piramitleri karşılaştırıldığında açıkhavanın bilinirlik yaratmadan, sık kullanmaya kadar tüm aşamalarda TV kadar etkili olduğu görüldü.

DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAŞTIRMA
BİRİMİ İLE İLETİŞİME GEÇİN
Impacto sonuçlarının alıntı yapılarak kullanılması durumunda kaynak gösterilmesi zorunludur.